Aby nie wyrządzić krzywdy innym

Człowiek, który nie zgadza się z „kaprysami” losu, ma w sobie siłę, o jaką sam siebie nie podejrzewał nigdy przedtem Różne zdarzają się historie w życiu każdego człowieka. Różne spotykają nas problemy, sytuacje, w których ciężko nam się odnaleźć, zdarzenia, które spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba – niespodziewane, nieprzewidywalne, zaskakujące, niemożliwe wręcz.

A jednak, nieraz życie stawia przed nami wyzwania, z których musimy wyjść obronną ręką, aby móc dalej żyć, aby przetrwać, móc zapewnić sobie godziwe warunki i standard funkcjonowania zarówno społecznego, jak i rodzinnego oraz w pracy zawodowej.

Dlaczego właśnie ja?

Ludzka psychika jest tak skonstruowana, że w pierwszej chwili i odruchu – jak najbardziej słusznym – buntujemy się przeciwko temu, co nagle, ni stąd ni zowąd zakłóciło nasz spokój, stabilizację i poczucie panowania nad własnym życiem oraz losem rodziny. To całkiem naturalne zachowanie. Bunt jest i zawsze będzie motorem do działania, motywacją do zmiany sytuacji, siłą napędową przezwyciężania trudności.

Bo człowiek, który nie zgadza się z „kaprysami” losu, ma w sobie siłę, o jaką sam siebie nie podejrzewał nigdy przedtem (więcej: http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/przeciwnosci-losu-to-tylko-etap-podrozy). Nagle okazuje się, że potrafi powiedzieć „nie”, dać do zrozumienia innym, że on też ma prawo walczyć o swoje szczęście, że nie godzi się na to, co stało się z jego stabilną pozycją i że wszystko odwróci w mgnieniu oka. Nie da się, po prostu się nie da.

Sytuacje bywają różne…

Powodem takich załamań mogą być różne sytuacje, w których nawet nie poniosło się żadnej winy. W zależności od fachu i zawodu, jaki człowiek wykonuje, odpowiedzialność z racji wykonywanych czynności jest większa bądź mniejsza, tzn. różna jest skala szkód, jakie mogą ponieść inni ludzie wskutek podejmowanych przez danego pracownika działań.

Dlatego bez względu na rodzaj wykonywanej pracy warto zatroszczyć się o ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, które w takich właśnie sytuacjach chroni zarówno ubezpieczonego, jak i jego klienta. Bez względu na to, z czyjej winy zaistniała określona sytuacja, polisa gwarantuje ubezpieczonemu pokrycie wszelkich kosztów odszkodowań, naprawy wyrządzonych szkód etc.

Related posts