Bezpieczeństwo biura rachunkowego

Bezpieczeństwo biura rachunkowego

Biur rachunkowych wokół nas obecnie pojawiło się niezwykle wiele – coraz więcej osób rozpoczyna taką działalność, dlatego konkurencja jest w tej dziedzinie niemała. Prowadzić takie biuro może wiele osób, ale trzeba się do tego naprawdę nadawać, bowiem prowadzenie biura rachunkowego to zajęcie, które niewątpliwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Przede wszystkim dlatego, że klienci takiej instytucji to często ludzie, którzy po prostu nie znają się na prowadzeniu księgowości firmy. Dlatego zlecają to specjalistom, do których mają zaufanie. Oczywiście każdy właściciel firmy sam odpowiada za to, by księgowość jego przedsiębiorstwa była prowadzona w odpowiedni i zgodny z prawem sposób. Jednak często jego wiedza na temat rachunkowości i wciąż zmieniających się w tym zakresie przepisów, nie jest wystarczająca, by wyłapać wszelkie błędy. Zatrudniając więc buro rachunkowe ma nadzieję, że wszelka dokumentacja finansowa jego firmy będzie bez zarzutu. Czasami jednak zdarza się, że jakaś kontrola wykaże, iż w księgach finansowych są błędy. Do odpowiedzialności za to pociągnięty może być zarówno sam przedsiębiorca, jak i zatrudniony przez niego księgowy. A ponieważ o uchybienia czy drobne pomyłki w przypadku prowadzenia księgowości dużych firm wcale nie jest tak trudno, bardzo często wykupuje się ubezpieczenie OC biuro rachunkowe.

Tam, gdzie są pieniądze, jest też duża odpowiedzialnośćTakie ubezpieczenie biur rachunkowych jest bardzo ważne, gdyż pozwala się zabezpieczyć właśnie przed koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania czy też zapłaty grzywny w wyniku różnego rodzaju uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenia biura rachunkowego muszą obejmować różne tego typu sytuacje. Dlatego przed podpisaniem umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych każdy właściciel biura rachunkowego powinien dokładnie przeczytać warunki polisy. Powinna obejmować przede wszystkim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo to ono pozwala na uniknięcie wypłaty wielotysięcznych często odszkodowań. A wiadomo przecież, że taka kwota może często stanowić dla budżetu biura rachunkowego, nawet tego najlepiej prosperującego, sumę niemożliwą do zapłaty. Z tego też powodu ubezpieczenie biura rachunkowego jest ostatnio bardzo popularne.

Jednak trzeba też pamiętać, że nawet najlepsze biuro rachunkowe ubezpieczenie nie zagwarantuje ochrony w przypadku popełniania świadomych wykroczeń i notorycznego łamania prawa. Oczywiście bierze się tu pod uwagę fakt, że każdemu może zdarzyć się pomyłka. Jeśli jednak danemu księgowemu zostanie udowodnione to, że działa na niekorzyść klienta lub okrada jego albo Skarb Państwa, należy się liczyć z tym, że żadne odszkodowanie po prostu nie zostanie wypłacone. Co więcej, w takiej sytuacji księgowy może nie tylko stracić klientów i dużą część swojego majątku, ale także może zostać pozbawiony prawa do wykonywania swojego zawodu a nawet, w bardzo drastycznych przypadkach, osadzony w więzieniu. W takim momencie właściwie żadna polisa ubezpieczeniowa, nawet ta najbardziej korzystna z punktu widzenia osoby ubezpieczonej, nie zagwarantuje dostatecznej ochrony. Bo przecież ubezpieczenie nie może chronić przed słusznym wymierzeniem kary osobie z premedytacją łamiącej prawo i po prostu dopuszczającej się kradzieży.

Related posts