Bezpieczeństwo wykonywania zawodu

a rynku dostępnych jest wiele ofert dotyczących możliwości wykupienia ubezpieczenia zawodowegoNa rynku dostępnych jest wiele ofert dotyczących możliwości wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą i zawodową, czyli w nomenklaturze prawnej – do wszystkich osób fizycznych aktywnie wykonujących swój zawód, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych.

Przedmiot ubezpieczenie zawodowego

Przedmiotem ubezpieczenia zawodowego jest odpowiedzialność cywilna za wystąpienie szkód, w wyniku, których ucierpiały osoby trzecie, na skutek wykonywania przez osobę objętą polisą czynności zawodowych. Warunkiem wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest zajście w okresie zawartego ubezpieczenia tak zwanego wypadku ubezpieczeniowego. Przez pojęcie wypadku ubezpieczeniowego rozumie się działanie lub zaniechanie zawodowe ubezpieczonego, w wyniku, którego zostaje wyrządzona krzywda.

Related posts