Praca nie zawsze na medal

Praca nie zawsze na medal

W życiu każdy musi sobie radzić jak tylko może. Na swój sposób, własnymi środkami, wykorzystując znajomości, różne informacje lub fakty – niestety takie jest niepisane prawo. Kto silniejszy, ten przetrwa, kto słaby – ten będzie zasilał szeregi bezrobotnych, nawet bez zasiłku. To nasza brutalna rzeczywistość.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe

Przepisy prawa w naszym kraju określają jasno i precyzyjnie obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC przy wykonywaniu zawodów wymagających dużej specjalizacji, jak również tych w wykonywaniu, których błąd zawodowy zaskutkować może przykrymi konsekwencjami w wyniku, których ucierpieć mogliby klienci takiego specjalisty, bądź też osoby postronne.

Bezpieczeństwo wykonywania zawodu

Bezpieczeństwo wykonywania zawodu

Na rynku dostępnych jest wiele ofert dotyczących możliwości wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą i zawodową, czyli w nomenklaturze prawnej – do wszystkich osób fizycznych aktywnie wykonujących swój zawód, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych.

Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Większość wykonywanych przez ludzi zawodów nie wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak istnieją zawody, które wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością, a popełnienie błędu podczas ich wykonywania może mieć bardzo poważne konsekwencje. Z tego też powodu niektóre rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu możemy chronić nie tylko swoje interesy, ale również interesy naszych klientów poprzez finansowe zabezpieczenie ewentualnych błędów, jakich przypadkowo można się dopuścić. Wykazów zawodów, które mają obowiązek posiadania ubezpieczenia jest precyzyjnie określony warto, więc dowiedzieć się, kto powinien wykupić obowiązkowe…

Co należy wiedzieć o trafnym wybieraniu ubezpieczenia OC?

Co należy wiedzieć o trafnym wybieraniu ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinny wykupić wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące konkretne zawody – zwłaszcza te, które wiążą się z dużym ryzykiem. Aby dokonać właściwego wyboru ubezpieczenia, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim musimy porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby mieć pewność, że wybraliśmy najlepszą. Podpisując umowę ubezpieczenia należy sprawdzić, czy w jej warunkach znalazły się tzw. czyste straty finansowe, które pozwalają na pokrycie szkód finansowych. Jest to bardzo częsty rodzaj szkód, dlatego bezsprzecznie powinny one być objęte wybraną przez nas polisą. Ponadto musimy wiedzieć, że…

Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Na pewno każdy z nas ma świadomość, że pewne rodzaje zawodów oraz działalności gospodarczych obarczone są szczególnym ryzykiem. Chodzi tu głównie o zawody i działalności, które wymagają wąskiej specjalizacji lub takie, w których popełnienie błędu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też tego rodzaju zawody i działalności zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które pozwala należycie chronić interesy zarówno ubezpieczonego, jak i jego klientów. Jakiego rodzaju zawody podlegają takiemu obowiązkowi? Ubezpieczenie OC zawodowe zobligowani są posiadać przedstawiciele takich zawodów jak lekarze, adwokaci, pielęgniarki, lekarze weterynarii, radcy prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy…

O konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej

O konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej

Bardzo obszerna propozycja rynkowa z zakresu produktów o charakterze finansowym i ubezpieczeniowym, umożliwia ich zakup dokładnie pod kątem naszych potrzeb. Jednym z tego typu produktów jest ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Jest to na pewno bardzo interesująca i dobra propozycja dedykowana osobom, których profesja obciążona jest wysokim ryzykiem, wynikającym z charakteru praktyki zawodowej. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe jest polisą ochronną dla przedstawicieli takich zawodów jak: lekarz, architekt, radca prawny, czy też inżynier, księgowy, notariusz. Zakres ubezpieczenia jest dość elastyczny co pozwala na praktycznie niczym, nie ograniczone dostosowywanie tego produktu do aktualnej sytuacji oraz faktycznych…

Ubezpieczenie zawodowe korzystne dla ubezpieczonego i jego klienta

Ubezpieczenie zawodowe korzystne dla ubezpieczonego i jego klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Dla niektórych grup społecznych jest to wymóg stawiany przez prawo. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe muszą posiadać na przykład lekarze czy też pośrednicy w handlu nieruchomościami. Jednak zawodowe ubezpieczenie OC coraz częściej wykupują także osoby pracujące w zupełnie różnych zawodach. Taka sytuacja jest oczywiście bardzo pozytywna i z pewnością przynosi wiele korzyści zarówno osobom ubezpieczonym jak i ich klientom. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczenie zawodowe OC sprawia, że wiele osób czuje się pewnie…

Ubezpieczenia specjalistyczne dla każdego

Ubezpieczenia specjalistyczne dla każdego

O tym, że w dzisiejszych czasach w każdej sytuacji warto się ubezpieczyć, wie chyba każdy. Ubezpieczalnie wręcz zachęcają potencjalnych jak i stałych klientów do ubezpieczenia się na różne wypadki, ponieważ licho nie śpi… i choć w momencie śmierci czy wypadku nikt nie myśli o pieniądzach, później będzie żałować. Takie ubezpieczenie z pewnością sprawi, że osoba nim objęta będzie czuła się pewniej zarówno uprawiając sport czy też wykonując swój zawód. To ostatnie sprawdzi się zwłaszcza w przypadku, gdy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej objęte zostaną osoby wykonujące zawody szczególnie narażone na posądzenie…