Czy warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

Wykonując swoją pracę jesteśmy bardziej, lub też mniej narażeni na wystąpienie jakiegoś ryzyka, które może stanowić zagrożenie dla nas samych, ale także i dla naszych klientów, bądź też innych osób trzecich. Czasem, wystarczy chwila roztargnienia, gorszy dzień. Niestety, skutki mogą być bardzo przykre, z utratą zdrowia, bądź życia włącznie. W takim przypadku, trzeba się liczyć z konsekwencjami.

Odszkodowanie za wypadek

Wykonując swoją pracę jesteśmy bardziej, lub też mniej narażeni na wystąpienie jakiegoś ryzyka, które może stanowić zagrożenie dla nas samych, ale także i dla naszych klientów, bądź też innych osób trzecich
Autor zdjęcia: Theater der Künste

Gdy mamy ubezpieczenie OC zawodowe, obowiązek odszkodowawczy spoczywa na ubezpieczycielu. To bezpośrednio do niego poszkodowani kierują swoje roszczenia, dowodząc popełnionej szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę sprawdza, czy szkoda taka rzeczywiście została wyrządzona i jaki był w niej udział ubezpieczonego. Jeśli racja zostanie przyznana poszkodowanemu, ubezpieczyciel wypłata mi stosowne odszkodowanie, które pokryć ma zarówno szkody fizyczne, jak i psychiczne, które zostały mu wyrządzone.

Jeśli jednak nie posiada się ubezpieczenia zawodowego, sprawy nieco się komplikują. Odpowiadamy bowiem własnym majątkiem. Jakie mogą być tego skutki wszyscy z pewnością są w stanie się domyśleć.

Related posts