Detektyw

Osoba zainteresowana otwarciem biura detektywistycznego musi posiadać licencję uprawniającą ją do wykonywania zawodu detektywa
Autor zdjęcia: Rob Hogeslag

Pomysłów na własny biznes jest, co niemiara, jednym z nich jest chociażby agencja detektywistyczna. Jakkolwiek zawód ten jest szalenie pociągający i ciekawy, nie każdy ma predyspozycje do jego wykonywania. Poza tym otwarcie agencji detektywistycznej wiąże się z koniecznością spełnienia kilku, niezwykle istotnych warunków.

Kto może zostać detektywem?

Osoba zainteresowana otwarciem biura detektywistycznego musi posiadać licencję uprawniającą ją do wykonywania zawodu detektywa i tak:

 • posiadanie licencji w przypadku osoby fizycznej dotyczy samego zainteresowanego, bądź też wskazanego przez nią pełnomocnika,
 • posiadanie licencji w przypadku osoby nie będącej osobą fizyczną dotyczy, co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też pełnomocnik ustanowiony do zarządzania agencją.

Poza koniecznością posiadania licencji przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem tego detektywistycznego biznesu, musi spełniać jeszcze następujące warunki:

 • Musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania czynności zawodowych; szkody wyrządzone osobom trzecim;
 • Musi mieć skończone dwadzieścia jeden lat;
 • Musi posiadać, co najmniej wykształcenie średnie;
 • Musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego pastwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Musi posiadać pozytywną opinie komendanta Policji (komendanta powiatowego, lub rejonowego, lub miejskiego);
 • Musi posiadać pełną zdolność psychiczną do wykonywania zawodu;
 • Musi posiadać dokument potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu miedzy innymi ochrony danych osobowych;
 • Nie może widnieć w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, jako dłużnik niewypłacalny;
 • Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

Osoba spełniająca powyższe warunki ma otwartą drogę do założenia własnej działalności detektywistycznej.

Forma i rejestracja agencji

W myśl obowiązujących przepisów agencje detektywistyczna można prowadzić pod prawie każdą formą działalności. Agencja, zatem może funkcjonować, jako:

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka komandytowo-aukcyjna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka jawna,
 • spółka cywilna,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza.

Mając już ustaloną formę działalności, można przystąpić do jej rejestracji. Nową działalność zarejestrować należy w:

 • CEIDG – w przypadku formy działalności o charakterze jednoosobowej działalności oraz spółki cywilnej,
 • KRS – w przypadku wyboru innej od powyżej wymienionych formy.

Osoba zainteresowana otwarciem działalności zobligowana jest również do dokonania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kolejnym koniecznym do podjęcia krokiem jest rejestracja przedsiębiorcy, jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od usług oraz towarów. W przypadku świadczenia usług detektywistycznych na rzecz osób fizycznych koniecznym jest również zakup kasy fiskalnej, w sytuacji przekroczenia obrotu o wysokości 20 tysięcy złotych.

Related posts