Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Na pewno każdy z nas ma świadomość, że pewne rodzaje zawodów oraz działalności gospodarczych obarczone są szczególnym ryzykiem. Chodzi tu głównie o zawody i działalności, które wymagają wąskiej specjalizacji lub takie, w których popełnienie błędu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też tego rodzaju zawody i działalności zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które pozwala należycie chronić interesy zarówno ubezpieczonego, jak i jego klientów. Jakiego rodzaju zawody podlegają takiemu obowiązkowi?

Ubezpieczenie OC zawodowe zobligowani są posiadać przedstawiciele takich zawodów jak lekarze, adwokaci, pielęgniarki, lekarze weterynarii, radcy prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie Wielu pracowników musi się ubezpieczaćnieruchomościami, architekci, inżynierowie budownictwa, zarządcy nieruchomości oraz księgowi. Ponadto obowiązkiem tym objęci są również agenci ubezpieczeniowi, rzecznicy patentowi, brokerzy ubezpieczeniowi a także wszelkie podmioty zajmujące się badaniem sprawozdań finansowych. Oczywiście posiadanie takiego ubezpieczenia nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenie zawodowe, które zdecydowanie poszerza zakres ochrony, co oczywiście zapewni nam i naszym klientom jeszcze lepszą ochronę interesów, dlatego na pewno warto rozważyć możliwość skorzystania z takiej opcji.

Related posts