Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe

Przepisy prawa w naszym kraju określają jasno i precyzyjnie obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OCPrzepisy prawa w naszym kraju określają jasno i precyzyjnie obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC przy wykonywaniu zawodów wymagających dużej specjalizacji, jak również tych w wykonywaniu, których błąd zawodowy zaskutkować może przykrymi konsekwencjami w wyniku, których ucierpieć mogliby klienci takiego specjalisty, bądź też osoby postronne.

Ochrona interesów posiadacza polisy i jego klienta

Ubezpieczenie zawodowe skonstruowane jest w taki sposób, że chroni nie tylko interesy posiadacza polisy OC, lecz także jego klientów. Takie rozwiązanie polisy jest, zatem korzystne dla obu stron, W znaczący sposób wpływają, bowiem na poczucie bezpieczeństwa zarówno specjalistów, jak i ich klientów.

Obowiązkowe OC zawodowe

Obowiązek posiadania OC zawodowego mają między innymi osoby wykonujące zawód:

  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • brokera ubezpieczeniowego,
  • brokera finansowego,
  • lekarza,
  • inżyniera niektórych specjalizacji,
  • księgowej,
  • pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • zarządcy nieruchomości,
  • i inne.

Ubezpieczenie dodatkowe

OC zawodowe nie jest jednak jedynym ubezpieczeniem (więcej: https://iexpert.pl/ubezpieczenia-zawodowe/), jakie mogą zawrzeć osoby wykonujące zawody, które obarczone są koniecznością zawarcia obowiązkowego OC. Istnieje, bowiem możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zapewnia ochronę wykraczającą poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczyć mogą się także, na zasadzie dobrowolnej polisy przedstawiciele innych zawodów, niewymagających posiadania obowiązkowego OC zawodowego. Możliwość taka dotyczy bez ograniczeń, wszelkich zawodów i działalności gospodarczych.

Related posts