Odpowiedzialność cywilna

OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okoliczność szkód powiązanych z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych
Autor zdjęcia: World Bank Photo Collection

OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okoliczność szkód powiązanych z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC dotyczy szkód o charakterze rzeczowym, a także szkód o charakterze finansowym, jakie wyrządzone zostały przez ubezpieczonego osobom trzecim.

Obowiązek ubezpieczenia

Obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęta jest wybrana i ściśle określona grupa zawodów, obejmująca miedzy innymi takie profesje jak:

 • zawód adwokata,
 • zawód radcy prawnego,
 • zawód agenta ubezpieczeniowego,
 • zawód zarządcy nieruchomości,
 • zawód radcy prawnego,
 • zawód rzeczoznawcy majątkowego,
 • zawód architekta,
 • zawód lekarza,
 • zawód biegłego rewidenta,
 • zawód detektywa,
 • zawód rzecznika patentowego,
 • itp.

Stwierdzić, zatem można, iż zawody objęte koniecznością ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to takiego zawody, których wykonywanie wymaga dużej specjalizacji i których złe wykonywanie może prowadzić do dotkliwych dla osób trzecich konsekwencji.

Sumy ubezpieczeniowe w zależności od wykonywanego zawodu prezentują się następująco:

 • zawód detektywa – 15 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia,
 • zawód architekta – 50 tysięcy euro za jedno zdarzenie,
 • zawód adwokata – 50 tysięcy euro za jedno zdarzenie,
 • zawód notariusza – 50 tysięcy euro za jedno zdarzenie,
 • zawód zarządcy nieruchomości – 50 tysięcy euro za jedno zdarzenie,
 • zawód komornika sądowego – 100 tysięcy euro za jedno zdarzenie,
 • zawód agenta ubezpieczeniowego – 1 250 618 euro za jedno zdarzenie, 1 875 297 euro na wszystkie zdarzenia.

Bark ubezpieczenia – konsekwencje

Fakt wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia weryfikowany jest przez uprawnione do kontroli ograny, inne w zależności od określonego zawodu. Fakt nie posiadania ubezpieczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia na rzecz skarbu państwa kary finansowej. Warto wspomnieć, iż fakt nałożenia kary i jej zaloty nie zwalnia od konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

Related posts