Odpowiedzialność zawodowa i ryzyko z nią związane

Kształcąc się, by móc podjąć określone czynności zawodowe, przyświeca nam najczęściej jakiś cel, który pcha nas w takim a nie innym kierunku rozwoju
Autor zdjęcia: Premier of Ontario Photography

Kształcąc się, by móc podjąć określone czynności zawodowe, przyświeca nam najczęściej jakiś cel, który pcha nas w takim a nie innym kierunku rozwoju. Coś sprawia, że spędzamy długie lata na niejednokrotnie bardzo ciężkich studiach, zagłębiając tajniki wiedzy i starając się zdobyć zdolności praktyczne, niezbędne do wykonywania danego zawodu. Podejmujemy ten trud chcąc coś osiągnąć, chcąc stać się kimś w przyszłości. Pobudki, które nami kierują są różne. Jedni chcą być poważani, mieć wysoki status społeczny. Dla innych liczą się najbardziej zarobki. Jeszcze inni starają się kultywować tradycje rodzinne, idąc w ślady swoich rodziców, czy też dziadków. Takie wielopokoleniowe rodziny spotyka się zwłaszcza wśród lekarzy i prawników, czyli profesji bardzo specjalistycznych, gdzie niewątpliwie w procesie kształcenia bardzo pomaga wsparcie merytoryczne, które mogą zapewnić najbliżsi. Tak jest zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza w przypadku tak hermetycznych środowisk.

Nie tylko prestiż

Pamiętać należy jednak o tym, że nie tylko z prestiżem mamy tu do czynienia. Zawody te to także ogromna odpowiedzialność za losy innych. Dowodzi tego chociażby fakt, że profesje te zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, na wypadek gdyby na skutek błędu, czy też zaniedbania zawodowego doszło do wyrządzenia krzywdy osobom postronnym. Zawsze, bowiem może zdarzyć się tak, że prawnik natłoku obowiązków służbowych zapomni o złożeniu na czas dokumentów w sądzie, na skutek, czego jego klient przegrywa sprawę, czy też popełnienie przez lekarza błędu w stawianiu diagnozy pacjentowi, co doprowadziło do jego trwałego kalectwa. Wszyscy jesteśmy ludźmi, powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Nawet najlepszy fachowiec może mieć słabszy dzień, w skutek, czego nieumyślnie wyrządzi trudne do odwrócenia w swych skutkach krzywdy. Choć pieniądze nie zawsze są w stanie zrekompensować taką stratę, to jednak zawsze lepiej móc je uzyskać, niż zostać zupełnie bez środków i pomocy w ciężkich sytuacjach, będąc poszkodowanym przez takiego specjalistę.

Related posts