Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy jest obowiązkowe, ponieważ zawód lekarza wiąże się z dużym ryzykiem – niekiedy wystarczy drobny błąd, aby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub nawet do jego śmierci. Wykupione ubezpieczenie OC daje pewność, że w razie wystąpienia o roszczenia z tytułu popełnionego błędu lub zaniedbania, wszelkie szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczonego. Z pewnością posiadanie takiej polisy leży w interesie lekarza, jakie jednak są konsekwencje jej braku? Przede wszystkim lekarz nie posiadający ubezpieczenia OC zawodowe może zostać ukarany karą nagany, upomnienia, zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu na…