Co należy wiedzieć o trafnym wybieraniu ubezpieczenia OC?

Co należy wiedzieć o trafnym wybieraniu ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinny wykupić wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące konkretne zawody – zwłaszcza te, które wiążą się z dużym ryzykiem. Aby dokonać właściwego wyboru ubezpieczenia, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim musimy porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby mieć pewność, że wybraliśmy najlepszą. Podpisując umowę ubezpieczenia należy sprawdzić, czy w jej warunkach znalazły się tzw. czyste straty finansowe, które pozwalają na pokrycie szkód finansowych. Jest to bardzo częsty rodzaj szkód, dlatego bezsprzecznie powinny one być objęte wybraną przez nas polisą. Ponadto musimy wiedzieć, że…

Kilka wskazówek związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem OC

Kilka wskazówek związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo ważne w wielu rodzajach działalności gospodarczej – zwłaszcza w tych, związanych z dużym ryzykiem. Te rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC, niemniej jednak istnieje możliwość wykupienia również dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodu. Wybierając najbardziej odpowiedni dla nas wariant, warto zwrócić uwagę na kilka drobnych szczegółów wpływających na jakość danego ubezpieczenia. Przede wszystkim zawierając umowę ubezpieczenia OC zawodowe sprawdźmy czy w warunkach umowy zostały włączone tzw. czyste straty finansowe, pozwalające na pokrywanie szkód finansowych. Warto pamiętać, że w dobrowolnym ubezpieczeniu raczej wyłączone są…

Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Ponieważ biura rachunkowe świadczą usługi związane z rozliczaniem finansów różnych podmiotów gospodarczych, dlatego w ich rękach leży odpowiednie dbanie o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych. Ponieważ błędy popełnione w trakcie wykonywania obowiązków takiego biura mogą być bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest posiadanie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. Zatem na jaką sumę gwarancyjną ubezpiecza się biuro? Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców posiadających uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego. Jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie różnych czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, wówczas…

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy jest obowiązkowe, ponieważ zawód lekarza wiąże się z dużym ryzykiem – niekiedy wystarczy drobny błąd, aby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub nawet do jego śmierci. Wykupione ubezpieczenie OC daje pewność, że w razie wystąpienia o roszczenia z tytułu popełnionego błędu lub zaniedbania, wszelkie szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczonego. Z pewnością posiadanie takiej polisy leży w interesie lekarza, jakie jednak są konsekwencje jej braku? Przede wszystkim lekarz nie posiadający ubezpieczenia OC zawodowe może zostać ukarany karą nagany, upomnienia, zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu na…