Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Większość wykonywanych przez ludzi zawodów nie wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak istnieją zawody, które wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością, a popełnienie błędu podczas ich wykonywania może mieć bardzo poważne konsekwencje. Z tego też powodu niektóre rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu możemy chronić nie tylko swoje interesy, ale również interesy naszych klientów poprzez finansowe zabezpieczenie ewentualnych błędów, jakich przypadkowo można się dopuścić. Wykazów zawodów, które mają obowiązek posiadania ubezpieczenia jest precyzyjnie określony warto, więc dowiedzieć się, kto powinien wykupić obowiązkowe…

Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Jakie zawody mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Na pewno każdy z nas ma świadomość, że pewne rodzaje zawodów oraz działalności gospodarczych obarczone są szczególnym ryzykiem. Chodzi tu głównie o zawody i działalności, które wymagają wąskiej specjalizacji lub takie, w których popełnienie błędu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też tego rodzaju zawody i działalności zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które pozwala należycie chronić interesy zarówno ubezpieczonego, jak i jego klientów. Jakiego rodzaju zawody podlegają takiemu obowiązkowi? Ubezpieczenie OC zawodowe zobligowani są posiadać przedstawiciele takich zawodów jak lekarze, adwokaci, pielęgniarki, lekarze weterynarii, radcy prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy…