Ubezpieczenie OC księgowego

Ubezpieczenie OC księgowego

Zawód księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Operowanie wysokimi kwotami oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej wymaga skrupulatności, jednak czasami nie sposób jest uniknąć pomyłek, dlatego tak ważne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Na jaką ochronę możemy liczyć w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia?

Tam, gdzie operuje się na pieniądzach, warto pomyśleć o ubezpieczeniuPrzede wszystkim księgowy ubezpieczenie chroni osobę wykonującą ten zawód w przypadku jakichkolwiek problemów z urzędami skarbowymi. Popełnienie błędu wykrytego przez taki urząd może wiązać się z koniecznością odpowiadania przed sądem. Ubezpieczenie OC chroni interesy osoby ubezpieczonej w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym wszczętym wobec ubezpieczonego w związku z czynnościami zawodowymi. Dzięki temu wszelkie koszty poniesione w takim postępowaniu oraz ewentualne roszczenia w stosunku do poszkodowanego pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli więc wykonujemy zawód księgowego, posiadanie takiej polisy jest jak najbardziej wskazane.

Related posts