Ubezpieczenie zawodowe – dla kogo są przeznaczone?

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególnym ryzykiem i szczególną odpowiedzialnością
Autor zdjęcia: Costa Hollywood

Wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność za losy innych ludzi, a nawet ich życie. Z tego też względu, mając na uwadze ryzyko zawodowe, w którym z pozoru nawet niewielki błąd może nieść za sobą  bardzo przykre konsekwencje, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiu prywatnym ale również zawodowym. Ubezpieczenie zawodowe stanowi realną ochronę w sytuacjach, gdy nieumyślnie wyrządzona zostanie komuś jakąś szkoda.

Ubezpieczenie zawodowe – z pożytkiem dla wszystkich

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególnym ryzykiem i szczególną odpowiedzialnością. Warunki zawarcia tego typu ubezpieczenia określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Finansów.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodowego posiadają osoby wykonujące następujące zawody:

 • zarządcy nieruchomości,
 • inżynierowie budownictwa i architektury,
 • adwokaci,
 • badacze i sponsorzy,
 • podmioty wykonujące czynności agencyjne biur turystycznych,
 • brokerzy,
 • podmioty świadczące usługi certyfikacyjne,
 • detektywi,
 • doradcy podatkowi,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • komornicy sądowi,
 • notariusze,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • radcowie prawni,
 • podmioty upoważnione do przeprowadzenia badań dotyczących sprawozdań finansowych,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • lekarze,
 • NZOZ/ZOZ,
 • dysponenci jednostek ratownictwa medycznego.

Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez niego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością. Pamiętać należy również o tym, że ubezpieczenie zawodowe to nie tylko wymóg odprowadzenia wymaganych składek, ale przede wszystkim realna ochrona interesów zarówno podmiotów wykonujących daną działalność, jak i ich klientów stwarzając im możliwość skutecznego dochodzenia swych roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisa taka została wykupiona.Tagi:

Related posts