Wypadki w pracy to norma

Autor zdjęcia: mompl
Autor zdjęcia: mompl

 

Kto nie pracuje, ten nie psuje – tak w żartobliwy sposób można by ująć to, co zdarza nam się podczas wykonywania swojej pracy, zwłaszcza tej manualnej. Czasem, mimo usilnych starań dzieje się coś, co całkowicie niweczy nasz trud i psuje efekt, który chcieliśmy uzyskać. Oczywiście, będąc zapobiegliwym i starannym, można pewnych rzeczy uniknąć, ale niestety nie da się uniknąć wszystkich. Czasem chwila dekoncentracji, czy też słabsza forma doprowadzają do szkód, których nie umiemy już usunąć. Coś niszczy się bezpowrotnie, a nasze słowo przepraszam, nawet gdyby było najszczersze i płynęło z głębi serca, niewiele tu wnosi. Stało się i kropka. Trzeba jednak znaleźć rozwiązanie, które szkodę tą zrekompensuje. Najczęściej wiąże się to z zapłatą określonej sumy pieniędzy, niestety na ogół wysokiej.

Skuteczne zabezpieczenie – ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe, stanowi szczególny rodzaj polisy, która chroni zarówno interesy samego ubezpieczonego, jak i korzystających z jego usług klientów. Posiadanie ubezpieczenia, w razie zaistnienia szkód osobowych, bądź też rzeczowych, zdejmuje z barków przedstawiciela danej profesji ciężar wypłaty odszkodowania, czy też opłacenia naprawy zniszczonych przedmiotów.

Warto jednak, decydując się na zawarcie takiego rodzaju ubezpieczenia, zadbać o to, by jego zakres był możliwie jak najlepiej dopasowany do wykonywanych czynności zawodowych. Także nie bez znaczenia jest tu wysokość sumy gwarancyjnej polisy, tylko, bowiem do jej wysokości ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność wypłaty odszkodowania. Gdyby zdarzyło się, więc, że roszczenia przekraczają tą wartość, kwotę nadwyżki opłacić będzie musiała osoba, na skutek działań czyjej doszło do zaistnienia szkody. Jeśli zdarzy się tak, że szkodę wyrządził pracownik firmy – ciężar ten spoczywa na właścicielu firmy, który zobligowany jest do jej naprawienia.

Related posts