Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Właściciele biur rachunkowych muszą ubezpieczyć swoją działalnośćPonieważ biura rachunkowe świadczą usługi związane z rozliczaniem finansów różnych podmiotów gospodarczych, dlatego w ich rękach leży odpowiednie dbanie o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych. Ponieważ błędy popełnione w trakcie wykonywania obowiązków takiego biura mogą być bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest posiadanie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. Zatem na jaką sumę gwarancyjną ubezpiecza się biuro?

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców posiadających uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego. Jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie różnych czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 15 000 euro. Jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wówczas kwota ta wynosi 10 000 euro. Jeżeli natomiast nasza działalność wiąże się wyłącznie z wykonywaniem doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 5 000 euro.

Related posts