Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Wśród zawodów objętych tym obowiązkiem znajdziemy: lekarzy, pielęgniarki, lekarzy weterynarii oraz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowychWiększość wykonywanych przez ludzi zawodów nie wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak istnieją zawody, które wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością, a popełnienie błędu podczas ich wykonywania może mieć bardzo poważne konsekwencje. Z tego też powodu niektóre rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu możemy chronić nie tylko swoje interesy, ale również interesy naszych klientów poprzez finansowe zabezpieczenie ewentualnych błędów, jakich przypadkowo można się dopuścić. Wykazów zawodów, które mają obowiązek posiadania ubezpieczenia jest precyzyjnie określony warto, więc dowiedzieć się, kto powinien wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe?

Zawodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej muszą posiadać agenci ubezpieczeniowi, rzecznicy patentowi, podmioty wykonujące sprawozdania finansowe oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Oczywiście wśród zawodów objętych tym obowiązkiem znajdziemy również lekarzy, pielęgniarki, lekarzy weterynarii oraz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Ubezpieczenie zawodowe posiadać muszą ponadto pośrednicy w obrocie nieruchomościami, inżynierowie budownictwa, architekci oraz zarządcy nieruchomości i księgowi.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie zawodowe (więcej w temacie tutaj: https://iexpert.pl/ubezpieczenia-zawodowe/) wykupić mogą nie tylko osoby do tego zobligowane, ale również przedstawiciele innych zawodów i rodzajów działalności gospodarczej. Patrząc na korzyści, jakie daje posiadanie takiego ubezpieczenia bez wątpienia warto się zdecydować na takie rozwiązanie.

Related posts